Flevolamb

Ons bedrijf is een Biologisch Dynamisch bedrijf. Alles wat we doen is mét de natuur. Tenslotte, zonder de natuur zijn we nergens. Onze producten groeien zo goed omdat we heel zuinig om gaan met de grond. We verwennen de grond met de beste mest, deels van onze eigen dieren, compost en volop groenbemesters. Groenbemesters zijn planten die we zelf zaaien. Ze vullen de voedingstoffen in de bodem aan, daar heeft het volgende gewas profijt van.

Dat onze boerderij uniek is, daar valt niet over te twisten, maar wat maakt het nu zo uniek?

– Biologisch -dynamisch, super logisch!
- De gezondheid van de dieren en de bodem staat voorop
– Het biologisch dynamische lamsvlees heeft een unieke smaak
Kringlooplandbouw:
– De schapen lopen het hele jaar buiten op een gemengd salade buffet
– De schapen en lammeren eten de kromme worteltjes en kleine aardappeltjes die niet verkocht worden aan de supermarkt
– De mest van de schapen wordt gebruikt als mest in de biologisch -dynamische akkerbouw

Flevolamb
Zijdenettenweg 13
8256PL Biddinghuizen
Nederland