Privacy

Hallo, wij zijn BestelBoer en zetten ons in voor de Boeren en consumenten. Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. Met jouw persoonsgegevens zullen we dus ook zorgvuldig omgaan en niet verkopen aan derden. Wij voldoen aan de AVG wetgeving.
BestelBoer B.V. staat ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK nummer: 78592690

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

- Voor- en achternaam
Voor identificiatie om met je te praten en om je boodschappen goed te kunnen bezorgen.

- Adresgegevens
Om je bestelling thuis te kunnen bezorgen

- Telefoonnummer
Zodat de shops contact met je kunnen opnemen over de bezorging van je boodschappen

- E-mailadres
Voor het inloggen, en versturen van updates over je bestelling

- Locatiegegevens
Niet verplicht, maar wel handig om de dichstbijzijnde shops te tonen.

- Inloggegevens
Wij slaan je logingegevens zelf niet op. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Firebase.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bestelboer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies
Naast de persoonsgegevens verzamelen we ook cookies. Deze gegevens hebben we nodig om onze services te kunnen verbeteren. Denk hierbij aan de pagina's die je bezoekt en welke producten je koopt. BestelBoer maakt ook gebruik van Third party cookies zoals die van Google, Facebook en Instagram. Deze hebben we nodig om onze advertenties juist te kunnen targetten. Op cookies van derde partijen is hun eigen privacy- en cookiebeleid van toepassing.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om producten bij je af te leveren
- Om advertenties te kunnen tonen
- BestelBoer B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BestelBoer B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bestelboer.nl Alle gegevens worden standaard encrypted bewaard op een beveiligde Azure server in West-Europa.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BestelBoer B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bestelboer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

BestelBoer maakt gebruik van Cookies, druk hier voor meer informatie Ik begrijp het